top of page

ORGANITZACIÓ ESCOLAR

Escola Mare de Déu del Roser

La nostra escola promou una educació integral de l’alumnat, amb l’objectiu de preparar-los per a participar activament en la transformació i millora de la societat. La nostra identitat és pot resumir en els punts següents:

  • Som una escola inclusiva. Estem oberts a tothom. Eduquem des del respecte a la diversitat, la tolerància i l’empatia cap als altres. 

  • Som una escola parroquial. Eduquem per a la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau, tenint com a guia els valors de l’Humanisme Cristià.

  • Som una escola verda i sostenible. Eduquem des de la necessitat de cuidar  nostre entorn (Collserola) i el món.

  • Som una escola democràtica. Eduquem des de la participació de tots els membres de la comunitat educativa, des de la responsabilitat i l’adquisició de drets i deures per part del nostre alumnat.

Som una escola oberta a tothom i eduquem des del pròpi exemple valors tan importants com la solidaritat, la tolerància, la igualtat, la llibertat, la pau, el respecte, l’esforç, el sacrifici, l’equitat, la responsabilitat, la superació, l’empatia, la felicitat, la prudència, la capacitat d’ajudar

bottom of page