top of page

SECUNDÀRIA

l'escola du a terme diferents projectes que enriqueixen enormement les habilitats i competències dels nostres alumnes.

LA DARRERA ETAPA I L'INICI D'UN FUTUR

L'escola Mare de Déu del Roser és l'únic centre academic en el barri de les Planes que ofereix accés a l'etapa d'Educación Secundaria Obligatoria. Facilitant que els alumnes segueixin amb les relacions socials i facilitant a les families l'accés a un centre proper i familiar.

PRIMER
ESO

SEGON
ESO

TERCER
ESO

QUART
ESO

REALITZA LA INSCRIPCIÓ

Que treballem de forma transversal

Tutoria:
és una metodologia que apliquem en petits grups i individualment. Considerem que és imprescindible pel treball acadèmic com emocional de l'infant. Fer un bon seguiment de l'alumne, és la clau per adquirir bones bases educatives.

Lectura:
la lectura és una competència bàsica molt important. Per aquest motiu fomentem el gust i l'hàbit lector als nostres alumnes, volem que aprenguin a través de la lectura i que assoleixin la competència lectora.

Atenció a la diversitat:

Per aconseguir el millor de cadascun dels nostres alumnes, ens esforcem a afavorir les condicions idònies que els permetin el seu desenvolupament òptim, d'aquesta forma donem resposta als diferents interessos, capacitats i ritmes d'aprenentatge.

TIC:

Millorem les habilitats i competències tecnològiques. Tots els adolescents utilitzen eines TIC, però les utilitzen correctament i amb seguretat. Treballem les polítiques de bon ús, la capacitat de filtrar informació i l'ús del criteri personal en seleccionar quins elements són més fidels que altres. L'objectiu és que l'entorn digital i la tecnologia siguin zones segures i que tinguin una bona aplicació.

CONSULTA'NS

Grupo de estudio

ZONA FAMÍLIES

bottom of page