top of page

PRIMÀRIA

Els nens i nenes de Primària (6-12 anys) participan activament en tot el que es fa a l’escola i al barri de les Planes.

POSEM LES BASES DEL CONEIXEMENT

Realitzem un procés d'aprenentatge basat en l'acompanyament dels nens i les nenes de forma individualitzada. D'aquesta forma aconseguim treballar millor el seu creixement personal i emocional, despertar el seu interès per l'entorn i disposar de mecanismes d'aprenentatge més adients per cada un.

CICLE 
INICIAL

CICLE 
MIG

CICLE 
SUPERIOR

REALITZA LA INSCRIPCIÓ

Que treballem de forma transversal

Tutoria:
és una metodologia que apliquem en petits grups i individualment. Considerem que és imprescindible pel treball acadèmic com emocional de l'infant. Fer un bon seguiment de l'alumne, és la clau per adquirir bones bases educatives.

Lectura:
la lectura és una competència bàsica molt important. Per aquest motiu fomentem el gust i l'hàbit lector als nostres alumnes, volem que aprenguin a través de la lectura i que assoleixin la competència lectora.

Atenció a la diversitat:

Per aconseguir el millor de cadascun dels nostres alumnes, ens esforcem a afavorir les condicions idònies que els permetin el seu desenvolupament òptim, d'aquesta forma donem resposta als diferents interessos, capacitats i ritmes d'aprenentatge.

TIC:
Despertem les habilitats i competències tecnològiques. Iniciem l'aprenentatge de l'ús de les eines TIC i les polítiques de bon ús a través de jocs i activitats dinàmiques que potencia les seves habilitats al mateix que gaudeixen de forma segura de les noves tecnologies.

CONSULTA'NS

manuallitats_primaria.jfif

ZONA FAMÍLIES

bottom of page