top of page

INFANTIL

Educació Infantil (3-6 anys) és l'etapa per desenvolupar el pensament i la creativitat dels alumnes.

ADQUIREIXEN ELS FONAMENTS 

Entrada al món educatiu, els nens i les nenes treballen la millora de competències de motricitat, intel·lectuals i socials.

P3

P4

P5

REALITZA LA INSCRIPCIÓ

Que treballem de forma transversal

Tutoria:
És una metodologia que apliquem en petits grups i individualment. Considerem que és imprescindible pel creixement personal i emocional de l'infant. Fer un bon seguiment de l'alumne, és la clau per adquirir bones bases educatives.

Descoberta d'un mateix:
En aquesta etapa és important que el nen o la nena comenci a experimentar i conèixer el seu propi cos, per tal de desenvolupar-ne les habilitats motrius. A la vegada, cal estimular l'infant amb l'objectiu de potenciar-ne el seu creixement humà i intel·lectual.

Atenció a la diversitat:

Per aconseguir el millor de cadascun dels nostres alumnes, ens esforcem a afavorir les condicions idònies que els permetin el seu desenvolupament òptim, d'aquesta forma donem resposta als diferents interessos, capacitats i ritmes d'aprenentatge.

Descoberta del món:
Despertem la curiositat dels infants a través d'activitats en que han d'estar en contacte amb el medi. Com a escola de muntanya que som, aprofitem la natura que envolta la nostra escola per treballar amb els nens i les nenes valors com  el respecte cap a l'entorn. 

CONSULTA'NS

Xilófono

ZONA FAMÍLIES

bottom of page