top of page
Escola Mare de Déu del Roser les planes.png

Escola Mare de Déu del Roser - les Planes

L’escola Mare de Déu del Roser - Les Planes es va fundar el 26 de novembre de 1963, depenent del Patronato y Consejo Escolar Primario (CEP) de la diòcesis de Barcelona. Constituint-se com a escola parroquial, l’escola estava formada per mestres públics assignats pel Ministerio de Educación a proposta del Patronat.

 

L’any 1970, amb l'aprovació de la Ley General de Educación, l’escola va passar a ser un centre privat que, anys més tard, canviaria a centre concertat. Inicialment, l’escola tenia només tres unitats (classes) per atendre als infants que venien del barri de Les Planes. 

 

Des dels seus inicis, l’estil de l’escola s’ha caracteritzat per oferir un tracte amb l’alumnat proper i familiar. El professorat sempre ha estat compromès amb que els nens i les nenes adquireixin competències d’aprenentatge, alhora que entenguin, valorin i assoleixin les normes bàsiques que regeixen la convivència en societat. 

L’any 1991 l’escola va començar a acollir i integrar infants tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), que presenten unes necessitats educatives que emanen de la seva problemàtica sociofamiliar. Així doncs, el conveni establert entre aquests centres, amb la Direcció General d’Ordenació Educativa, signat cada any des de 1997, ha premés atendre els alumnes de secundària provinents dels Centres d’Acollida i CRAE com alumnes d’una UEE, una UAC i finalment, una UEC. 

L’escola pertany a la Fundació d’Escoles Parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona des del 2008. Des del curs 2013-2014 l’escola passa a convertir-se en un centre d’educació infantil, primària i secundària.

bottom of page